Spring naar de content

Op onze hoog-risicoafdelingen (o.a. intensive care, spoedeisende hulp en verloskunde) werken collega’s samen volgens het teamconcept Crew Resource Management (CRM). Dit samenwerkingsmodel heeft zijn oorsprong in de luchtvaart.

Er zijn namelijk verrassend veel parallellen tussen de luchtvaart en medische zorg. Er wordt zeer geprotocolleerd gewerkt en de medewerkers staan onder hoge mentale druk.

CRM richt zich op de samenwerking als gelijkwaardig team om optimale veiligheid en kwaliteit van behandelen te waarborgen. CRM maakt je bewust van het groepsproces. Je krijgt inzicht in de mechanismen in de groep. Hoe bepaalde dingen lopen, waarom ze zo lopen. Je krijgt heel goed inzicht in het team en ieders rol daarin. CRM biedt een structuur waarmee bepaalde procedures in het dagelijks werk worden ingericht. Elk teamlid kan een bepaalde procedure ook stoppen als hij of zij zich niet comfortabel voelt. De teamprestatie, het teamproces is de kern. Waarbij elk individu belangrijk is en zijn inbreng moet hebben.