Spring naar de content

Het zorglandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd en zal dat de komende jaren alleen nog maar méér gaan doen. De zorg wordt steeds complexer. Dat vraagt ook het nodige van de kennis en kunde van alle verpleegkundigen.

Om wetenschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen als verpleegkundige wordt Evidence Based Practice (EBP) toegepast. Hierbij wordt wetenschappelijk bewijsmateriaal gebruikt om te bepalen wat de beste manier van handelen is.

Om regieverpleegkundigen meer ervaren te laten worden in het kritisch lezen en beoordelen van relevante wetenschappelijke literatuur en hen deze vaardigheden bij te laten houden is er nu een Journal Club gestart op de kinderafdeling binnen Bernhoven. Twee verpleegkundigen kwamen zelf met een onderwerp, zochten naar een geschikt artikel en dat artikel was de leidraad voor bespreking in de Journal Club.

Moniek van Kuppeveld, kinderverpleegkundige en deelnemer van de Journal Club: “Het is goed om onderwerpen vanuit je eigen praktijksituatie eens onder de loep te nemen en na te gaan of de dingen die we doen nog steeds actueel zijn. Dit wordt als regieverpleegkundige ook van je verwacht, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg die je levert.” Het initiatief beviel zo goed dat het nu zo’n drie keer per jaar wordt georganiseerd en uiteindelijk op alle klinische afdelingen wordt gedaan.