Skip to Content

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Bernhoven, te weten www.bernhoven.nl, www.vriendenvanbernhoven.nl, www.werkenbijbernhoven.nl. Waar in de tekst wordt gesproken over 'de (web)site', wordt elk van bovengenoemde sites bedoeld.

Met deze website proberen wij zo veel mogelijk antwoord te geven op vragen van patiënten, bezoekers, verwijzers, studenten/scholieren, potentiële werknemers en de media. De informatie aangeboden op deze site is slechts bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt / sitebezoeker en zijn / haar dokter.

Uitsluiting

De site is een dynamisch communicatiemiddel en wordt voortdurend uitgebreid en aangepast met als doel zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend en aanvaard Bernhoven geen aansprakelijkheid voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube. Youtube is een dienst van Google. Lees de privacyprincipes van Google om te weten wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken.

Gebruik persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die je mogelijk via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor je aanvraag of reactie. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij vragen je geen medische informatie per e-mail naar ons te sturen.

Meer informatie over hoe Bernhoven omgaat met je persoonlijke gegevens lees je in ons privacybeleid.

PDF bestanden

Deze site bevat documenten in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heb je Acrobat Reader nodig. Dit programma kun je hier gratis downloaden.

Links naar andere sites

Hoewel Bernhoven kritisch is in het linken naar websites van andere organisaties, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Bernhoven.

E-mail

Door Bernhoven verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Bernhoven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor de tijdige ontvangst ervan.

Onafhankelijk

Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van Bernhoven. De site toont geen vormen van advertenties en/of reclame anders dan promotie voor onze eigen diensten. De medische informatie op deze website wordt niet beïnvloed door de wijze van financiering.

Vragen en reacties

Wij stellen wij het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons doorgeeft. Je kunt hierover contact opnemen met de webmaster. Ook voor vragen over en reacties op deze website kun je een mail sturen aan de webmaster.

Heb je vragen aan behandelaren of andere medewerkers van Bernhoven? Gebruik dan het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.