Skip to Content

Privacy

Bernhoven respecteert je privacy. We willen de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers altijd goed bewaken. Je kunt er daarom op vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. En dat we ons houden aan de privacywetgeving.

Beroepsgeheim en privacy

Al onze zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat zij je gegevens met niemand anders mogen delen zonder jouw toestemming. De zorgverleners die binnen Bernhoven direct bij je behandeling betrokken zijn, mogen wel informatie en gegevens opvragen en met elkaar uitwisselen. Maar dit mag alleen als het nodig is voor de behandeling.

Alle medewerkers van Bernhoven, ook niet-zorgverleners, gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden (mensen die het recht niet hebben) geen toegang geven tot je gegevens.

Soms is het wel toegestaan om persoonsgegevens van de patiënt te delen. Daarover lees je verderop meer.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Voor een goede behandeling is het nodig dat je zorgverlener een dossier maakt. Dit is ook een wettelijke plicht. Je dossier bevat alleen gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Bijvoorbeeld informatie over je gezondheid en gegevens over de onderzoeken en behandelingen die je hebt gehad. Ook kunnen in het dossier gegevens staan die van een andere zorgverlener komen. Gegevens die voor je behandeling nodig zijn. Je behandelend arts vraagt deze gegevens op bij bijvoorbeeld de huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Dit doet de arts alleen als jij toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Meestal bewaren we medische gegevens 20 jaar. Het kan zijn dat gegevens langer worden bewaard als dat nodig is om goede zorg te kunnen bieden.

Wanneer delen we persoonsgegevens wel?

De gegevens uit je dossier kunnen om de volgende redenen worden gedeeld:

 • Om andere zorgverleners binnen of buiten Bernhoven te informeren. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij je huisarts). Dit gebeurt standaard, behalve als je aangeeft dat je dit niet wil.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis. Of eenvoudigweg: om een specialist die het overneemt te informeren of om als collega’s van elkaar te leren.
 • Een deel van de gegevens uit je dossier gebruiken we voor de financiële administratie.
 • Als het verplicht is vanuit de wet wordt je dossier met anderen gedeeld. Een infectieziekte bijvoorbeeld moet je behandelend arts melden aan de GGD.

Als de arts je gegevens wil delen om een andere reden dan de redenen hierboven, dan moet hij of zij je daarover informeren. De arts heeft dan jouw toestemming nodig. Maar je toestemming is niet nodig als de arts gegevens gebruikt die niet persoonlijk zijn (maar anoniem). We spreken dan van geanonimiseerde gegevens.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor onderzoek wordt er soms lichaamsmateriaal afgenomen om te onderzoeken. Bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting, hersenvocht of weefsels. Soms wordt een deel van dit lichaamsmateriaal anoniem gemaakt. Zo kan het lichaamsmateriaal worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, onderzoek of onderwijs. Heb je hier bezwaar tegen? Dan kun je dit aangeven bij je specialist. Je kunt dit ook laten weten aan degene die het materiaal bij je afneemt.

Privacy op de zorgnota

Een zorgnota is een overzicht van de zorg die je hebt gehad. Ook de plek en het moment van de zorg en de zorgkosten staan op de zorgnota. Deze informatie gaat ook naar je zorgverzekeraar. Wanneer je dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, dan kun je contact opnemen met de debiteurenadministratie. De debiteurenadministratie is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur, via T 0413 – 40 21 20. Er komt dan geen precieze informatie over je zorgtraject op de zorgnota die naar je zorgverzekeraar gaat. Nadat we je verzoek ontvangen, maken we een verklaring voor je. Deze verklaring kun je bij je volgende bezoek aan Bernhoven ondertekenen. Meer informatie staat in de bevestigingsmail die je krijgt.

Persoonsgegevens

Wil je je persoonsgegevens bekijken? Of wil je gegevens aanpassen of verwijderen? Meer hierover vind je op de pagina ‘Patiëntgegevens’. Je verzoek wordt doorgegeven aan de zorgverlener die het beoordeelt. Naast de specialist betrekken we ook de volgende medewerkers bij je verzoek:

 • PatiëntService;
 • Procescoördinator Quality Management van de afdeling ICT;
 • Functionaris voor gegevensbescherming;
 • Applicatiebeheerder van het systeem waarin je gegevens zijn verwerkt.

Recht op inzage
Je hebt als patiënt recht op inzage in je eigen medisch dossier. Hierin staan bijvoorbeeld röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. Alleen persoonlijke werkaantekeningen van  je zorgverlener kun je niet inzien.

Recht op correctie
Kloppen de gegevens in je medisch dossier niet of zijn ze niet volledig? Dan kun je de gegevens in laten aanpassen. Je kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in je naam of geboortedatum. Ben je het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van je zorgverlener? Deze kun je niet laten aanpassen. Wel kun je altijd jouw opmerkingen aan je medisch dossier laten toevoegen.

Recht op vernietiging
Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar. Als jij het wil, kunnen wij je dossier vernietigen voordat deze wettelijk bewaartermijn van 20 jaar voorbij is. Wij vragen je dan een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Je medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als:

 • Er een andere wettelijke bewaartermijn is.
 • Dit nodig is voor goede zorgverlening.
 • De gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Wanneer je niet aangeeft dat we je dossier moeten bewaren, vernietigen we je dossier. Je verzoek en schriftelijke verklaring worden allebei bewaard in je dossier (dat verder leeg is). We informeren je als we je dossier hebben vernietigd.

Kopieën medische gegevens

Je hebt als patiënt ook recht op kopieën van je medische gegevens. Hiervoor hoef je niets te betalen.

Kinderen/jongeren

 • De wet beschouwt een patiënt vanaf 16 jaar als meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die hun dossier willen inzien, informatie willen laten aanpassen of (een deel van) hun medisch dossier willen vernietigen, moeten dit zelf via het formulier aanvragen en ondertekenen. De ouder of voogd heeft geen recht op medische informatie zonder toestemming van de jongere.
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel het kind als de ouder/voogd het formulier ondertekenen. Ook moet er een geldig identiteitsbewijs van het kind én van de ouder/voogd worden toegevoegd.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet een van de ouders of de voogd het verzoek indienen.

Cookies en soortgelijke technologieën

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden (informatie) die automatisch met de pagina’s van deze website worden meegestuurd. Je browser slaat deze bestanden vervolgens op op de harde schrijf van je computer. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik makkelijker te maken. Daarom gaat Bernhoven ervan uit dat je er geen bezwaar tegen hebt dat we cookies gebruiken. Heb je er wel bezwaar tegen, dan kun je het opslaan van cookies in je browser zelf uitschakelen. Soms kun je dan niet alle mogelijkheden van de website gebruiken. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden via de Help-functie van je browser. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Binnen Bernhoven is er een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Bernhoven over de privacywetgeving. De FG zorgt er dus voor dat iedereen zich houdt aan de privacyregels. Heb je vragen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact op met de FG via: gegevensbescherming@bernhoven.nl.