Skip to Content

Talentmanagement voor verpleegkundigen

Het zorglandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd en zal dat de komende jaren alleen nog maar méér gaan doen. Dat vraagt om een andere aanpak, en om optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van alle verpleegkundigen.

Functiedifferentiatie

Bernhoven loopt landelijk in de voorhoede als het gaat om functiedifferentiatie voor verpleegkundigen. Uniek is dat we dit ook toepassen op de niet-klinische afdelingen zoals de dialyse, recovery en polikliniek. Wij onderscheiden twee functies: verpleegkundige en regieverpleegkundige. In deze laatste functie heb je meer coördinerende en coachende taken naast de directe patiëntenzorg en houd je je bezig met Evidence Based Practice en kwaliteitsverbetering.  In ons unieke Bernhoven verpleegmodel werken beide functies samen om zo als team de beste patiëntenzorg te kunnen geven. En dat biedt kansen om datgene te doen waar jouw hart en talenten liggen. En om te groeien.

Scholing

Als het past bij jouw talenten en wensen om jezelf als verpleegkundige te ontwikkelen tot regieverpleegkundige, dan zijn er in Bernhoven twee scholingstrajecten mogelijk: een interne scholing of de deeltijd-hbo-v. Afhankelijk van jouw situatie en wensen kun je hiervoor in aanmerking komen. Ook voor verpleegkundigen komt er een intern scholingstraject rondom actuele thema’s in het vak. In alle scholingen is aandacht voor:  

  • verpleegkundig leiderschap;
  • klinisch redeneren;
  • evidence-based practice (EBP);
  • kwaliteit- en veiligheid.

Contact
& meer informatie

HR team foto