Spring naar de content

Toekomstbestendige zorg voor de regio Oss-Uden-Veghel. Dat is waar Bernhoven voor staat. Hoe zorgen we ervoor dat in dit snel veranderende zorglandschap de kosten beheersbaar worden gehouden, zonder in te leveren op kwaliteit? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we het roer omgegooid. En volgen we een koers waar steeds betere, slimmere en zinniger zorg voorop staat.

Bij de zorg staat de patiënt in het middelpunt van onze aandacht en voorop bij al ons handelen; onze patiënten beslissen mee over hun zorgtraject. Daarnaast werken we intensief samen met de huisartsen, andere zorgverleners uit de regio en patiëntenorganisaties. Maar ook met zorgverzekeraars. Met hen hebben we waardevolle afspraken gemaakt om ervoor te kunnen zorgen dat onze toekomstbestendige zorg ook écht toekomstbestendig is.

Hoe doen we dat?

Onze andere kijk op zorg vraagt om een andere strategie en een andere inrichting. Onze organisatie rust op vier pijlers, vier zorgmodellen die er samen voor zorgen dat we het patiëntproces van A tot Z kunnen volgen rondom de kernactiviteiten: adviseren, behandelen en begeleiden.

  • Acute Zorg: behandelen en adviseren in een acute setting.

  • Diagnose & Indicatiestelling: adviseren in de poliklinieken.

  • Interventie Zorgstraten: behandelen en uitvoeren van planbare ingrepen.

  • Chronische Zorg: begeleiden van chronische patiënten in een netwerk van zorgprofessionals.

Doctor in the lead

We zijn een gezondheidsorganisatie. Om ervoor te zorgen dat strategie en uitvoering op elkaar aangesloten zijn is op elk managementniveau een medisch specialist eindverantwoordelijk. Hij of zij combineert managementwerk en het werk als arts op 50/50-basis. De dokter praat en bepaalt mee, maar is ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de dienstverlening.

Mede-eigenaar zijn van Bernhoven

Als Bernhoven hechten we veel waarde aan binding en betrokkenheid. Werk je bij ons, dan krijg je de gelegenheid financieel in Bernhoven te participeren, met andere woorden: mede-eigenaar te worden van een klein stukje Bernhoven. Een aantal jaren geleden hebben we dat met onze medisch specialisten gedaan, en sinds het najaar van 2018 geldt het voor alle medewerkers. En dat is uniek in Nederland!

Hoe is het om te werken bij Bernhoven?

Marlies den Dekker, verpleegkundige neurologie/ stroke care, vertelt dat in deze video. “Bernhoven stimuleert je om verder te blijven kijken en je te ontwikkelen in je vak. Het is hier niet ondenkbaar om nog eens naar een andere afdeling te gaan waar je je kwaliteiten en kennis kan uitdragen en verbreden. Daar krijg je hier ook de ruimte voor. Je blijft in ontwikkeling.”